Informace o zpracování osobních údajů GDPR

1.1. Collibre Czech s r.o., se sídlem Jurečkova 643/20, Moravská Ostrava, 702 00, IČ: 24311171, jako správce osobních údajů, se zavazuje nakládat s osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje zákazníků internetového obchodu v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa, doručovací adresa, jsou zpracovávány za účelem tvorby databáze stálých a potencionálních zákazníků, evidence nároků na slevy a marketingových aktivit správce.

1.2. Osobní údaje jsou uchovávány nejdéle na dobu do odvolání souhlasu subjektem údajů, který dal k jejich zpracování souhlas. Osobní údaje slouží pouze správci, mohou být zpřístupněny dodavateli a přepravci zboží, a to v rozsahu nezbytně nutném pro vyřízení objednávky.

1.3. Zákazník internetového obchodu, který dal ke zpracování svých osobních údajů souhlas, může požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 zákona č. 101/2000 Sb., zákazník internetového obchodu, který se domnívá nebo zjistí, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého nebo osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.